-------------------------------------------------------------------
- Welkom
- De tuin
- Geschiedenis van Heusden
- Ontstaansgeschiedenis van de Heemtuin
- Ontwerp
     - Het ontwerp van de tuin
     - Bebording, website en logo
     - Relatie opleidingen
- Leefgebieden
- Geur-, geluid-, en tastroute
- De Heemtuinbewoners
-------------------------------------------------------------------

Het gras op mijn buik
Vertreden door laarzen
Een zwart garnizoen
Kroegen vol stemmen
Beheersten de nacht
Maar wachten verstilden.
Vaarwel Halve Maen
Dag Blauwe Swaen
En ver vloog zij heen.
Marcus de Roeper
Riep luid, maar geen
Boodschap
Geen spoor van zijn schoen.
Een Onvolmaeckte Molen
Zwaaide met wieken
Treurig de Steur uit
En vissers met netten.
Dag kleine Bruijnvisch
Zwom weg als een steen.