-------------------------------------------------------------------

- Welkom
- De tuin
- Geschiedenis van Heusden
- Ontstaansgeschiedenis van de Heemtuin
- Ontwerp
- Leefgebieden
- Geur-, geluid-, en tastroute
- De Heemtuinbewoners
-------------------------------------------------------------------

                                 

De Heemtuinbewoners

De fauna in de Heemtuin zal zich naar verwachting snel ontwikkelen. Veel soorten vogels en insecten zullen deze gaan bezoeken, en ook de vijver zal dieren aan gaan trekken.

Als u als bezoeker van onze tuin bijzondere waarnemingen doet, verzoeken wij u dit ons te melden. Uw melding wordt daarna op onze web-site gezet. Voor meldingen kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Henk Kouwenberg: 0416-375177.