-------------------------------------------------------------------

- Welkom
- De tuin
- Geschiedenis van Heusden
- Ontstaansgeschiedenis van de Heemtuin
- Ontwerp
- Leefgebieden
- Geur-, geluid-, en tastroute
- De Heemtuinbewoners
-------------------------------------------------------------------

                                 

De tuin

De Heemtuin is ongeveer 3.500 m2 groot en ligt middenin de vesting, nabij de stadshaven.

De Heemtuin is een ontmoetingsplaats voor mensen en een toegangspoort naar de vesting Heusden en het omliggende landelijke gebied. Onder het motto ‘investeren in de toekomst vanuit verleden en heden’ worden de identiteit en kenmerken van zowel de stad als van de directe omgeving (het landschap, cultuurhistorie en de natuur) aan de hand van flora en fauna, hun voorkomen en de gebruiksfuncties zichtbaar gemaakt. De Heemtuin wil daarmee ook de van oudsher bestaande en nu grotendeels verloren gegane relaties tussen de bewoners en gebruikers van de stad en het landelijke gebied weer bij elkaar brengen.

Bezoekers van de Heemtuin krijgen een beeld van de diverse soorten inheemse planten en cultuurgewassen. Ook de planten die vroeger door diverse ambachten werden gebruikt zijn te zien. U krijgt informatie over de verschillende planten: de naam, waarvoor ze gebruikt worden in verleden en heden en waar ze van nature voorkomen in de omgeving of in de vesting. Er wordt ingegaan op het feit dat in oude vestingsteden gewassen en kruiden een veelzijdige functie hadden.