-------------------------------------------------------------------
- Het bestuur
- Sponsoren en vrienden
- Folders en brochures
- Links
- Contact
- Routebeschrijving
- Vrijwilligers
- Aanleg en inrichting
-------------------------------------------------------------------

Het bestuur

• Adri van den Hoven (voorzitter)
• Wibout de Kleine ( secretaris )
• Frank van der Velden (penningmeester)
• Henk Kouwenberg (lid)
• Herman Peters (lid)
• Anita Maas (lid)
                                 
VISIE en MISSIE

In het vestingstadje Heusden ligt de Heemtuin op een unieke plaats. Het is de plek waar vroeger de stadsboerderij en de moestuinen lagen, een plaats onder de wal vlakbij de rivier de Maas. De natuur van stad, land en water en ook die van vroeger en nu komen hier samen: een uitgelezen mogelijkheid voor mensen om op deze plek te ervaren dat zij onderdeel zijn van een heel groot geheel. Het is een ideale locatie om verleden en heden, natuur en cultuur te verbinden en om hier samen te werken, te ontdekken en te genieten. Het is een ideale locatie om verleden en heden, natuur en cultuur te verbinden en om hier samen te werken, te ontdekken en te genieten.


AMBITIE

In de Heusdense Heemtuin wordt zichtbaar dat een mengeling van zon, zand, water en klei kan zorgen voor een spektakel aan natuur. Natuur in de vorm van planten, bloemen, bloesem, diertjes en vruchten, dikwijls eetbaar, soms ook geneeskrachtig. Natuur die te ruiken, te proeven, te horen, te voelen en ook te zien is. Met haar cultuur-historische omgeving is de Heemtuin dι ideale plek waar Heusdenaren en anderen elkaar ontmoeten, tot zichzelf kunnen komen en zich verbonden kunnen voelen met het leven in vroegere tijden ιn met levendige schitterende natuur die afsterft en opnieuw tot bloei komt.


BELEID

Het zorgvuldig beheren van de heemtuin waarin:

• De natuur uit de (vroegere) omgeving zichtbaar wordt. Op de hooggelegen stroomrug: boomgaarden, bloemrijk grasland en akkers. Op de laaggelegen gronden: hooiland, griendveld, rietveld, moeras en natte ruigte.
• Zichtbaar wordt hoe planten, gewassen en kruiden essentieel waren bij het uitoefenen van vroegere beroepen (zoals dokter, monnik, kleermaker, bierbrouwer, kruidenier).
• Vergeten groente opnieuw tot bloei en rijping komen.
• Natuurbeleving mogelijk is voor mensen, jong ιn oud, al dan niet met een handicap, door niet alleen goed de ogen te gebruiken, maar ook de handen, de neus en de oren. Dit onder meer door middel van educatie ιn een tast-, geur-en geluidsroute.
• Verbinding wordt gelegd met de historische omgeving van Heusden en het leven van de mensen in het vroegere Heusden. Niet alleen de directe omgeving, de specifieke aanleg van de tuin en de in de tuin liggende grote stenen die reflecteren aan oude gebouwen en verwijzen naar het verleden. Ook de in de tuin gevonden voorwerpen (o.a. allerlei huisraad, munten en speelmiddelen) brengen de bewoners van vroeger tot leven. De archeologische vondsten worden tentoongesteld in het in de tuin gelegen Meulenhuys.
• Plaats is voor stilte, tot rust komen, verwondering, ontdekken, ontmoeten, samenwerken, voelen, ruiken, luisteren, kijken en ook: werken in de tuin.

Het delen van de tuin met mensen, oud en jong, van dichtbij en veraf, al dan niet met een handicap door:

. Het openstellen van de tuin voor mensen die hiervan willen genieten.
. Door voorlichting over de kwaliteiten van de tuin, de natuur en het belang van een gezonde natuur voor het leven van alledag middels rondleidingen en educatieprojecten (o.m. kleppermanproject voor kinderen).

Bij dit alles wordt zoveel mogelijk samengewerkt met anderen zoals inwoners van Heusden, scholen, gemeente Heusden, Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, Heemkundekring "Onsenoort", heemtuinen, natuurorganisaties, plaatselijke ondernemers en het Heusdens Bureau voor Toerisme .JAAROVERZICHT 2017 OP HOOFDPUNTEN

Een flinke groep enthousiaste vrijwilligers heeft er voor gezorgd dat de heemtuin er het hele jaar prachtig heeft uitgezien.

Hieronder de hoofdpunten van 2017 kort aangestipt.

• Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat veel mensen (vooral ook uit Heusden) de tuin weten te vinden en daarvan genieten. Ook steeds meer verenigingen maken gebruik van de faciliteiten die het Meulenhuys en de heemtuin te bieden hebben voor het houden van bijeenkomsten.
• Voor het onderhoud van de tuin konden we rekenen op een harde kern van zo'n twaalf vrijwilligers; elke dinsdagmiddag ιn een zaterdagochtend per maand wordt er gezamenlijk in de tuin gewerkt.
• Er zijn plannen gemaakt voor het plaatsen van een huiszwaluw til in de heemtuin.
• Voor de Clubkascampagne van Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. werd de huiszwaluw til als bestedingsdoel opgegeven. De actie bracht bijna EURO 250,-- op.
• Het hoogtepunt was de viering van het 10-jarig bestaan van de heemtuin op zaterdag 26 augustus. (In augustus 2007 werd deze officieel geopend.) Tijdens een gezellig samenzijn van oud bestuursleden, sponsors en vrijwilligers werd terug gekeken op 10 jaar heemtuin. De dag werd afgesloten met een goed verzorgde barbecue.
• Tijdens de voor- en najaar vakanties werden onder de naam "Kleppermandagen" zeer succesvolle natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders. Kinderen uit de buurt en haar verre omtrek wisten de heemtuin te vinden.
• We hebben deelgenomen aan de Historische Handelsmarkt in de Vesting Heusden en de heemtuin en het Meulenhuys zijn ingezet voor het evenement "Kunst in de Vesting."
• Een grote groep kinderen van de Dromenvanger uit Oudheusden heeft een leerzaam programma gevolgd in de heemtuin.
• Twee keer stonden de vrijwilligers van de heemtuin centraal: in januari wandelden we -onder leiding van Bert van Opzeeland- rond in het HoWaBo gebied in het Vlijmens Ven en de Moerputten; bij de afsluiting van het 10 jarig bestaan was er een uitgebreide barbecue.
• Het Meulenhuys zelf werd een aantal keren verhuurd.
• Het "draaiend" houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo'n EURO4000,-. Het is nog steeds hard werken om dat bedrag binnen te sprokkelen..


JAAROVERZICHT financiλn

Financieel overzicht 2017

Inkomsten in euro.
• Sponsors 950
• Vrienden 1000
• Verhuur en verkoop 580
• Acties 500

Totaal 3030

Uitgaven in euro.
• Huisvestingskosten 1200
• Onderhoudskosten tuin 250
• Bestuurskosten 800
• Activiteiten 850
• Bankkosten 140

Totaal 3240

ANBI Instelling

Heemtuin De Meulenwerf erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling.


Fiscaal nummer 808661887B01


Beloningsbeleid

Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.