-------------------------------------------------------------------
- Het bestuur
- Sponsoren en vrienden
- Folders en brochures
- Links
- Contact
- Routebeschrijving
- Vrijwilligers
     - Beheer en onderhoud
- Aanleg en inrichting
-------------------------------------------------------------------

Vrijwilligers

Samen investeren in de toekomst,
vanuit het verleden en heden


De heemtuin kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Er zijn circa 20 vrijwilligers werkzaam in de heemtuin. Zij zorgen voor het onderhoud en beheer van de heemtuin.
Het onderhoud richt zich hoofdzakelijk op onderstaande activiteiten die met name zo moeten worden ingevuld dat een ieder er veel plezier aan beleeft.
• Onkruid weghalen door schoffelen en/of wieden
• Planten fatsoeneren zoals snoeien en dode en gebroken takken weghalen
• Grond losmaken en oneffenheden wegwerken
• Maaiwerkzaamheden, vooral in de lager gelegen delen
• Boven komende stukjes puin verwijderen
• Verhardingen vrij houden van onkruid en afval

Het beheer is vooral gericht op het signaleren van allerlei zaken. Te denken valt aan:
• Melden dat bordjes zijn beschadigd of verdwenen
• Doorgeven van aantastingen door luis en schimmels
• Waterstand vijver in de gaten houden
• Bezoekers wijzen op uitgestalde archeologische vondsten in het Meulenhuys

Het onderhoud is niet per vak of thema verdeeld. Een vrijwilliger kan vrij kiezen uit de noodzakelijke werkzaamheden. In de praktijk ontstaan vanzelf voorkeuren. De coördinator van het onderhoud geeft aan welke werkzaamheden gedaan kunnen worden.

Tijdstippen

We hebben een paar vaste momenten dat diverse vrijwilligers aanwezig zijn.
Dat is de dinsdagmiddag
en de tweede zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.
De coördinator namens het bestuur, Henk Kouwenberg of zijn plaatsvervanger is op genoemde tijdstippen zoveel mogelijk aanwezig om te helpen en te ondersteunen. Ook is hij de contactpersoon van en naar het bestuur.

Indien u enthousiast bent geworden en op de een of andere manier een bijdrage wilt leveren aan de Heemtuin dan kunt u altijd met iemand van het bestuur contact opnemen.
Ook kunt u langs komen. Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Henk Kouwenberg, telefoon 0416-375177