Jaaroverzicht

2021 is opnieuw een bijzonder jaar geworden. Het Coronavirus bleef in golven rondwaren en had grote invloed op het dagelijks leven zoals de lange schoolsluiting en de avondklok. Ook voor het werk in de heemtuin waren steeds aanpassingen nodig door veranderende regelgeving. In mei zakte het virus weg en geleidelijk kon het leven en het onderhoud meer op normale wijze opgepakt worden. Na drie droge jaren was 2021 een nat jaar met regelmatig stevige buien. Dit was goed voor de plantengroei in de heemtuin. In november nam het aantal besmettingen weer toe en kwamen er opnieuw maatregelen. Op 18 december werd onverwachts weer een lockdown afgekondigd en kwam het werk in de heemtuin iets eerder dan gepland, stil te liggen.


Hieronder de hoofdpunten van 2021:

 • In 2021 is het aantal actieve vrijwilligers opnieuw iets toegenomen en kunnen de werkzaamheden goed verdeeld worden.
 • In september hebben we afscheid genomen van Anton en Betty van der Lee. Anton was vanaf de beginfase in 2004 actief voor de Stichting. Eerst als bestuurslid, daarna als conservator van de archeologische vondsten en de laatste jaren als vrijwilliger in de heemtuin samen met Betty.
 • Borden bij de plantvakken zijn vernieuwd en de verdwenen borden zijn opnieuw geplaatst uit de bijdrage in 2020 van “Beleven in de Vesting”.
 • De Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch was een groot succes met een opbrengst van bijna EUR 469,-.
 • De rode split op de paden is aangevuld met rode kwartsiet edelsplit.
 • De “Kleppermandag”, natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders kon eindelijk in oktober gehouden worden.
 • Gekozen is voor een weekend buiten de Herfstvakantie om meer vrijwilligers te krijgen en dat is gelukt.
 • Het Meulenhuys is opnieuw geschilderd en de belettering aan de dijkzijde is grondig onder handen genomen.
 • In en aan de huiszwaluwtil hebben zich in 2021 geen zwaluwen genesteld.
 • Rosa Zorg Thuis heeft regelmatig gebruik gemaakt van het Meulenhuys voor haar activiteit Begeleiding Op Locatie (BOL).
 • Het “draaiend” houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n EUR 4.000,- . Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we op verschillende manieren inkomsten te werven. 

2020 is een bijzonder jaar geworden. Het Coronavirus waarde rond in Nederland. Veel activiteiten en excursies konden geen doorgang vinden. Begin maart werden in Noord-Brabant beperkende maatregelen afgekondigd. Het werken in de heemtuin kwam op een lager pitje te staan. Na het afkondigen van een “intelligente”lockdown op 23 maart werd alleen nog in kleine groepjes gewerkt. In de zomerperiode kon er bij vaak prachtig weer flink worden doorgewerkt en kon de achterstand in het onderhoud ruimschoots worden ingehaald. Om de 1,5 meter afstand aan te kunnen houden met de vrijwilligers, werd in het najaar een tent opgezet zodat een deel buiten kon zitten. Op 15 december kwamen we opnieuw in een lockdown en is het werken in de heemtuin tot stilstand gekomen.

 • In 2020 is het aantal vrijwilligers toegenomen doordat we 5 nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen. Twee vrijwilligers zijn om uiteenlopende redenen gestopt.
 • Februari was een zeer natte maand. De overlopen om het overtollige water af te voeren, werkten goed en daardoor bleef de wateroverlast beperkt.
 • De pergola die in een vorig jaar was omgewaaid, is compleet vernieuwd. Nieuwe hedera is geplant en deze kan de pergola weer in bezit gaan nemen.
 • Voor de Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. werd het onderhoud aan borden in de heemtuin als bestedingsdoel opgegeven. De actie bracht € 460,- op.
 • De twee projecten die wij ingediend hebben bij “Beleven in de Vesting”zijn beide toegekend ter waarde van € 1500,-.
 • De “Kleppermandagen”, natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders, konden noch in de voorjaarsvakantie, noch in de Herfstvakantie doorgang vinden vanwege Covid 19
 • De grondwaterpomp heeft veel draaiuren gemaakt om alle plantvakken in de droge en warme zomer van voldoende water te voorzien.
 • Het insectenhotel dat al menig jaar zijn diensten in de heemtuin heeft bewezen, is geheel vernieuwd.
 • Rosa Zorg maakte in de laatste maanden van het jaar gebruik van het Meulenhuys voor de dagopvang van enkele ouderen.
 • Het “draaiend” houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n € 4000,- . Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we op verschillende manieren inkomsten te werven.

ANBI instelling

Stichting Heemtuin de Meulenwerf is erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal

nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie over de ANBI de website van de Belastingdienst, onderdeel ANBI.

Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “Beleid”.