Jaaroverzicht

2020 is een bijzonder jaar geworden. Het Coronavirus waarde rond in Nederland. Veel activiteiten en excursies konden geen doorgang vinden. Begin maart werden in Noord-Brabant beperkende maatregelen afgekondigd. Het werken in de heemtuin kwam op een lager pitje te staan. Na het afkondigen van een “intelligente”lockdown op 23 maart werd alleen nog in kleine groepjes gewerkt. In de zomerperiode kon er bij vaak prachtig weer flink worden doorgewerkt en kon de achterstand in het onderhoud ruimschoots worden ingehaald. Om de 1,5 meter afstand aan te kunnen houden met de vrijwilligers, werd in het najaar een tent opgezet zodat een deel buiten kon zitten. Op 15 december kwamen we opnieuw in een lockdown en is het werken in de heemtuin tot stilstand gekomen.

  • In 2020 is het aantal vrijwilligers toegenomen doordat we 5 nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen. Twee vrijwilligers zijn om uiteenlopende redenen gestopt.
  • Februari was een zeer natte maand. De overlopen om het overtollige water af te voeren, werkten goed en daardoor bleef de wateroverlast beperkt.
  • De pergola die in een vorig jaar was omgewaaid, is compleet vernieuwd. Nieuwe hedera is geplant en deze kan de pergola weer in bezit gaan nemen.
  • Voor de Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. werd het onderhoud aan borden in de heemtuin als bestedingsdoel opgegeven. De actie bracht € 460,- op.
  • De twee projecten die wij ingediend hebben bij “Beleven in de Vesting”zijn beide toegekend ter waarde van € 1500,-.
  • De “Kleppermandagen”, natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders, konden noch in de voorjaarsvakantie, noch in de Herfstvakantie doorgang vinden vanwege Covid 19
  • De grondwaterpomp heeft veel draaiuren gemaakt om alle plantvakken in de droge en warme zomer van voldoende water te voorzien.
  • Het insectenhotel dat al menig jaar zijn diensten in de heemtuin heeft bewezen, is geheel vernieuwd.
  • Rosa Zorg maakte in de laatste maanden van het jaar gebruik van het Meulenhuys voor de dagopvang van enkele ouderen.
  • Het “draaiend” houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n € 4000,- . Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we op verschillende manieren inkomsten te werven.

ANBI instelling

Stichting Heemtuin de Meulenwerf is erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal

nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie over de ANBI de website van de Belastingdienst, onderdeel ANBI.

Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “Beleid”.

0